Za každý nákup nad 1000,- Kč (vč. DPH) od nás obdržíte balení Vitamínu D3 Forte zdarma. Až do odvolání.

Ochrana osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů (GDPR)

1. Společnost VIRDE spol. s r.o., se sídlem Štemplovec 10, 747 74 Holasovice, IČ: 64609782, kontakt: virde@virde.cz, provozovnou na adrese: Štemplovec 29, 747 74 Holasovice, jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů.

2. Společnost VIRDE spol. s r.o. zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

3. S Vašimi osobními údaji pracují tito zaměstnanci nebo oddělení:

 • Ing. Vladimíra Šimečková – hlavní účetní
 • Pavla Víchová, administrativní pracovník

4. Účel zpracování osobních údajů – zákonný důvod vycházející z těchto možností:

 • právní povinnost, která se na správce vztahuje (např. účetní údaje a jejich archivace),
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost (např. nákup zboží na e-shopu),
 • oprávněný zájem správce,

Váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů (např. pro marketingové akce).

5. Kategorie a zdroje zpracovávaných osobních údajů – v rámci minimalizace sběru dat sbíráme pouze osobní údaje, které jsou pro plnění účelu nezbytně nutné. Pro účel plnění smlouvy mezi Vámi a správcem (nejčastější případ) pracujeme s těmito daty:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefon
 • dodací adresa

Osobní údaje získáváme nejčastěji v rámci registrace na našem e-shopu www.virde.cz.

6. S Vašimi osobními údaji pracují tyto třetí strany:

 • OVX.cz 2003 s.r.o. – správce webových stránek a e-shopu
 • Ing. Josef Kimpl – IT specialista

7. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této předem definované doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovávány po dobu stanovenou platnými zákony.

8. V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte právo:

 • vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli zpět,
 • požadovat po správci informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracovává,
 • požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, které jste oprávněn/a uplatnit prostřednictvím shora uvedeného e-mailu.

9. Společnost VIRDE spol. s.r.o. nemá povinnost jmenovat tzv. Pověřence pro ochranu osobních údajů. Jmenovala však pracovníka, který je pro subjekty osobních údajů v rámci nařízení GDPR kontaktní osobou:

 • Jméno a příjmení: Ing. Vladimíra Šimečková
 • Pracovní pozice: hlavní účetní
 • E-mail: virde@virde.cz
 • Telefon: 734 750 593

Informace o cookies

Tento web používá tzv. cookies, tags a další obdobné technologie. Tyto technologie umožňují poskytnout zákazníkům informace přizpůsobené jejich potřebám a jejich efektivní administraci.

Cookies shromažďují informace o vašich zvyklostech při vyhledávání, pomáhají vytvořit profil klienta / návštěvníka webové stránky, a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k vašim zájmům a vaší osobě. Tyto cookies jsou využívány s cílem lepšího zacílení reklamy na uživatele. Také se využívají pro omezení počtu reklamních sdělení vůči jednomu uživateli a zefektivňují reklamní kampaně.

Cookies se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv. Informace uložená v cookie může mít vztah k chování zákazníka při procházení webové stránky, nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci „pamatovat“ při jeho příští návštěvě. Obecně řečeno, cookies neobsahují osobní informace, jejichž prostřednictvím může být zákazník identifikován, pokud takovéto informace webové stránce neposkytl.

Existují dva druhy cookies, které používají webové stránky. Trvalé cookies jsou uloženy na pevném disku po delší dobu. Relační cookies jsou uloženy ve vyrovnávací paměti během návštěvy webové stránky a jsou automaticky smazány z počítače v okamžiku, kdy se zákazník odpojí od internetu.

Účelem trvalých cookies je mimo jiné usnadnění dalšího vyplnění dříve poskytnutých údajů návštěvníkovi webové stránky, a shromažďování informací o zvyklostech při vyhledávání na webové stránce (čímž může být modifikována mimo jiné i reklama dostupná ve webovém prohlížeči cílená přímo na zájmy osoby, která při předešlé návštěvě webové stránky zadala určité údaje, ať už údaje osobní nebo jiné), zadané např. ve formuláři pro vyhledávání služeb nebo produktů Virde.cz.

Při práci s cookies můžeme využívat tyto druhy cookies:

 • Aplikační cookies - nutné pro správný běh aplikace a případného procesu při nákupu v našem eshopu
 • Cookies s preferencí uživatelských údajů - zde jsou pamatovány dřívě zadané údaje např. o údajích k přihlášení, preferencích atd.
 • Měřící cookies - zejména pro monitoring návštěvnosti a výkonu webových stránek (Google Analytics)
 • Cookies určené k personalizaci reklamy

Nastavení prohlížeče a nastavení cookies

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí s využitím služby poskytované tzv. cookies, může postupovat podle pokynů uvedených v záložce nápovědy svého internetového prohlížeče a deaktivovat tak ukládání všech souborů cookies ve svém počítači.

Kromě trvalé deaktivaci ukládání cookies je možné tyto soubory manuálně smazat z počítače (obvykle pomocí klávesové zkratky: CTRL + SHIFT + Delete) po každé návštěvě webové stránky.

S ohledem na výhody, které umožňují tyto cookies však doporučujeme jejich využívání.